Szczegóły programu

Bezpieczeństwo płynie z Wielkopolski

czwartek 20 października 2022 roku - sala B

14:00 – 15:30

Wielkopolska może pochwalić się silną reprezentacją firm, których działalność, zarówno produkcyjna, jak i w sferze badań i rozwoju przekłada się na polską obronność oraz szerzej na całościowy wymiar bezpieczeństwa. W ramach panelu „Bezpieczeństwo płynie z Wielkopolski” chcemy zastanowić się nad skalą udziału wielkopolskich firm w rozwoju polskiego przemysłu zbrojnego. Jest to szczególnie istotne obecnie, w momencie gdy Polska podejmuje strategiczne decyzje odnoszące się do długofalowych zmian w zakresie modernizacji technicznej sił zbrojnych oraz zwiększenia ich liczebności.

Czy jest to rzeczywista szansa dla firm z naszego regionu? Pragniemy odpowiedzieć na pytanie czy działania w przestrzeni szeroko pojmowanej „wielkopolskiej zbrojeniówki” są w stanie zaspokoić potrzeby zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, czerpiąc chociażby z dotychczasowych doświadczeń własnych, ale też ze współpracy z przestrzenią nauki i badań.

Chcemy także przyjrzeć się aktywności firm działających w Wielkopolsce w zakresie innych aspektów bezpieczeństwa. Co wielkopolskie firmy mogą zaoferować takim formacjom mundurowym, jak Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna? Jaka może być oferta wielkopolskiego przemysłu, jeśli chodzi o budowę systemu reagowania kryzysowego i nową jakość myślenia o znaczeniu obrony cywilnej? Na te pytania poszukamy odpowiedzi opierając się na doświadczeniach walki z pandemią COVID-19, odnosząc się do wyposażenia, łączności, systemów ochronnych, elementów niezbędnych do rozwinięcia pomocy medycznej dla dużych grup osób, ochrony indywidualnej itd. Porozmawiamy także o obronności państwa widzianej przez pryzmat zobowiązań Polski względem NATO, ale też działań, które są pochodną wprowadzania w życie koncepcji zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 r., na czele z jej kluczowym elementem, jakim jest obrona powszechna.

Prelegenci

Moderator 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje