Projekt bez tytułu - 2022-10-19T153425.623

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 doktoryzował się w Instytucie Kardiologii na podstawie pracy doktorskiej Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY napisanej pod kierunkiem prof. Łukasza Szumowskiego. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent prestiżowych programów menedżerskich organizowanych przez London School of Economics oraz Uniwersytet Oksfordzki. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w maju 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia m.in. w The Lancet, Circulation, European Journal of Heart Failure oraz doniesień konferencyjnych na krajowych i międzynarodowych kongresach medycznych. Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie : >1000; h-index = 9. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Po zakończeniu studiów pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W 2018 roku został powołany w skład gabinetu politycznego ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego jako doradca. W latach 2018–2020 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentującym Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2019–2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie. W listopadzie 202o został powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Sprawował również funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz wiceprzewodniczącego Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ.

Od marca do września 2019 oraz od grudnia 2019 do czerwca 2021 pełnił obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych. Od 12 czerwca 2021 prezes Agencji Badań Medycznych.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje