Organizator

Instytut Poznański

Instytut Poznański to młody lokalny think tank zajmujący się sprawami miejskimi, samorządowymi, społecznymi i międzynarodowymi.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie oddolnej aktywności społecznej obywateli. Chcemy to osiągnąć, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

Pierwszym miejscem naszej działalności jest Poznań, ale perspektywa sięga poza granice miasta, a nawet kraju.

Obszary, wokół których skupia swoją aktywność Instytut Poznański, to tworzenie przestrzeni do dyskusji na tematy związane z polityką miejską w Poznaniu, podejmowanie problematyki międzynarodowej na poziomie regionalnym oraz przywracanie pamięci historycznej.

Możemy poszczycić się wieloma, z powodzeniem, zrealizowanymi projektami w postaci:

Narodziny nowego Poznania

Projekt, którego celem była dogłębna analiza życia miasta
i przygotowanie rozwiązań, które mogłyby je poprawić. Do tej pracy zaprosiliśmy 10 ekspertów z różnych dziedzin, którzy pomogli nam przeprowadzić diagnozę, a także wypracować pomysły dla Poznania. Nasz projekt przeprowadzony został z pełnym zaangażowaniem Poznańczyków – w trakcie działań projektowych zorganizowaliśmy
9 debat tematycznych, którym towarzyszyło opublikowanie raportu. Cały projekt zwieńczony został wydaniem przekrojowego raportu głównego, w którym omówiliśmy wszystkie przestrzenie życia Poznania. Wszelkie diagnozy, analizy, pomysły i koncepcje zostały podsumowane w końcowej debacie.

POZnań first to fly: 100 - lecie lotnictwa cywilnego w Polsce

Najważniejszą częścią projektu „Poznań first to fly: 100-lecie lotnictwa cywilnego w Polsce” było przeprowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych związanych z uczczeniem 100. rocznicy pierwszego komercyjnego lotu pasażerskiego na ziemiach polskich. Projekt ten został zrealizowany przy współdziałaniu Instytutu
z lokalną wspólnotą mieszkańców oraz Portem Lotniczym Poznań-Ławica i wsparciu finansowym ogólnopolskich instytucji.
Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane przez Instytut, a wyjątkowa forma zwracała uwagę mieszkańców
oraz lokalnych środowisk społecznych i mediów.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

Sporym osiągnięciem jest, już po raz kolejny, otrzymanie dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
2022-2024″. Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Dzięki realizacji licznych projektów udało nam się nawiązać współpracę z licznymi podmiotami: instytucjami administracji publicznej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Polityki Społecznej), organizacjami pozarządowymi (Projekt Poznań, Fundacja Altum), instytucjami samorządowymi
(Urząd Marszałkowski Województwa, Urząd Miasta Poznania),
podmiotami prywatnymi i państwowymi (MPK Poznań, Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego) oraz mediami
(TVP Poznań, Głos Wielkopolski, Eska Poznań).

Zaufali nam

Galeria

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje