Idea

Idea stworzenia Kongresu

Poznań i Wielkopolska od zawsze stanowiły centrum polskiej myśli
o gospodarce i samorządności, uznając zasadę gospodarności jako niezbędnego elementu istnienia społeczeństwa czy struktur administracyjnych. Nawiązując do tego dziedzictwa, wybraliśmy Poznań jako doskonałe miejsce do stworzenia wydarzenia będącego regionalną przestrzenią debaty o społeczeństwie, gospodarce i przedsiębiorczości.
Tak narodziła się koncepcja organizacji Poznańskiego Kongresu Gospodarczego, którego celem jest uczciwa rozmowa o tym, co czeka Wielkopolskę, Polskę i świat w kolejnych latach. Z jakimi wyzwaniami: gospodarczymi, finansowymi, ekonomicznymi i społecznymi przyjdzie
nam się zmierzyć? 

Jak wypracowane w naszym regionie standardy gospodarności, rozumienia odpowiedzialności za biznes i samorządności mogą stać się elementem kompasu, niezbędnego do nawigacji w zróżnicowanym świecie?

Wartości

Poznański Kongres Gospodarczy powstał, aby wykorzystać potencjał Wielkopolski dla rozwoju całej Polski. To miejsce dyskusji, prezentacji osiągnięć oraz wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń. 

Kongres to także okazja do refleksji nad tym, co czeka nas w świecie uwarunkowanym efektami zerwanych łańcuchów dostaw, niepewności wynikającej ze skutków inwazji Rosji na Ukrainie, następstw pandemii
COVID-19 czy zmian klimatycznych. Wielkopolska ma za zadanie mówić głośno o tym, jak mierzyć się z nową rzeczywistością. Nasza, kultywowana
od pokoleń, regionalna tożsamość jest odpowiedzią na potrzebę odpowiedzialności nie tylko za rozwój gospodarki, ale i siebie, rodziny
i państwa.

Najważniejsze wątki:

Poznański Kongres Gospodarczy to multitematyczne wydarzenie wypełnione przekrojowymi debatami. Najważniejsze wątki, które zostaną poruszone:

 • wyzwania i możliwości, jakie pojawiają się przed polską polityką zagraniczną w aktualnej sytuacji międzynarodowej,
 • globalne łańcuchy dostaw – miejsce Polski na światowym rynku logistyki, przewagi konkurencyjne krajowych firm transportowych, 
 • odbudowa gospodarki po kryzysie czyli co zrobić, żeby powrót
  na ścieżkę dynamicznego wzrostu był maksymalnie efektywny,
 • przemysł 4.0 – jak budować polską gospodarkę i jej konkurencyjność
  w oparciu o innowacyjne rozwiązania i rozwój sektora B+R,
 • klimat i ekologia – jak rozsądnie dbać o planetę, zapewniając zrównoważony rozwój wszystkich dziedzin życia,
 • najważniejsze problemy i wyzwania Polski, które społeczeństwo musi wspólnie pokonać,
 • istota społecznej odpowiedzialności ze strony biznesu. 

Video

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje