Projekt bez tytułu - 2022-10-17T155918.882

dr inż. Marzena Styczyńska

Doktor nauk rolniczych, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, kieruje Katedrą Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe dotyczą obszarów z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, technologii gastronomicznej, toksykologii żywności, nowych technologii wytwarzania i obróbki surowców, zrównoważonego gospodarowania żywnością i odpadami. Autorka i współautorka wielu publikacji i opracowań z tego zakresu, uczestniczka konferencji naukowych i szkoleń.

Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Klubu Polskich Laboratoriów Pollab, audytor systemów zapewnienia jakości. Edukuje, szkoli i promuje zasady prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje