JeremiRychlewski

dr inż. Jeremi Rychlewski

Pracownik Politechniki Poznańskiej, specjalizujący się w inżynierii ruchu i infrastrukturze transportu szynowego. Zakres badań obejmuje optymalizację układów torowych stacji, kształtowanie dojść i przestrzeni dla pasażerów, sygnalizację świetlną (kolejową i na drogach publicznych), kształtowanie tras tramwajowych, priorytet dla transportu zbiorowego, ruch pieszy i rowerowy, urbanistykę.

Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, a także rozdziałów w książkach. Doświadczenie zawodowe obejmuje również projektowanie dróg kolejowych, ulic i sygnalizacji świetlnej (w tym sygnalizacji z zaawansowaną inteligencją), a także plany urbanistyczne i przestrzenne. Czynnie uczestniczy w badaniach nad rozwojem sieci transportowej aglomeracji poznańskiej, włącznie z wdrażaniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Przewodniczący Sekcji BRD Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, członek NSZZ Solidarność, ekspert Klubu Jagiellońskiego, krakowskiego oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego oraz stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Poznaniu.

Zainteresowania: Inżynieria ruchu, urbanistyka, topografia, geografia, historia.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje