Projekt bez tytułu - 2022-10-13T220304.319

dr Maciej Andrzejewski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Transport, specjalista w zakresie ekologii w transporcie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończone studia podyplomowe „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” oraz ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów B+R+I (wdrożenia, w tym nagrodzone). Uczestnik prac m.in. w ramach Programów: GOSPOSTRATEG, LIDER, INNOTABOR, INITECH, INNOTECH (ścieżki In-Tech i Hi-Tech).

Czynny ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (STEP, Innovation Coach). Członek Komitetu Transportu PAN, Unii Wielkopolan, SAE International, Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych, Komisji Energetyki Transportu Metropolii Poznańskiej, Kapituły Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego, Ekspert Komisji Technicznej Izby Kolei ds. kabiny maszynisty, Ekspert PCA ds. interoperacyjności systemu kolei w UE, Ekspert Komisji Europejskiej.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje