MarcinBielicki

dr Marcin Bielicki

Adiunkt UE w Poznaniu. Kieruje projektem badawczym NCN „Pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja”. Posiada doświadczenie w zakresie startupów i wdrażania innowacji, które zebrał w kilku krajach, m.in. Finlandii (tutor w OAMK LABs), USA (członek zespołu odpowiedzialnego za stworzenie TCU IdeaFactory oraz tutor w Prison Entrepreneurship Program), Polsce (kierownik rady naukowej fundacji CSV Student). Jest stypendystą wielu programów, m.in. Fulbright (Texas Christian University, USA), Narodowego Centrum Nauki (Rotterdam School of Management, Holandia), Erasmus (University of Kassel, Niemcy i ISCTE Business School, Portugalia), NAWA (Oulu University of Applied Sciences, Finlandia).

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje