Projekt bez tytułu - 2022-10-19T153547.342

dr Rafał Staszewski

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor Generalny i członek zarządu Uniwersytetu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie: Public Relations w Praktyce (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zarządzanie Finansami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz obecnie — Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych oraz zespołu ekspertów ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Trener w licznych szkoleniach dotyczących obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji z pacjentami oraz badań klinicznych. Naukowo zainteresowany zdrowiem publicznym, promocją zdrowia oraz komunikacją i PR w ochronie zdrowia. Współpracował m.in. ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, z Urzędem Marszałkowskim, z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, z DGA S.A., z Wydawnictwem Medycznym Termedia. Ponadto współautor i kierownik projektu Wielkopolska Onkologia, programu profilaktyki zdrowotnej i programu inwestycyjnego realizowanego ze środków norweskich (projekt wyróżniony na European Public Health Conference). Redaktor 3 książek poświęconych problematyce organizacji ochrony zdrowia i autor prac w czasopismach i podręcznikach akademickich. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. 

Ostatnio współredaktor książki Uwarunkowania kulturowe opieki nad pacjentem. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego, Medycznego oraz Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu m.in. z problematyki komunikacji z pacjentem, PR i marketingu., a także pacjenta odmiennego kulturowo.

 

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje