Projekt bez tytułu - 2022-10-17T155857.228

Edyta Iroko

Nestlé Polska S.A.

Z firmą Nestlé Polska S.A. związana jest od 2013 roku. Od marca br., koncentruje się wokół działań ESG, poprzez działania w zakresie zmniejszenia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz budowania i wzmacniania reputacji korporacyjnej spółki wśród interesariuszy. Pełniła funkcje managerskie w obszarze komunikacji korporacyjnej, przyczyniając się do promowania wizerunku firmy. Wcześniej zajmowała stanowiska kierownicze w obszarze komunikacji i marketingu w firmie TNT Express. solwent Technikum Rolniczego w Głubczycach i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył liczne kursy branżowe: Kurs Liderów Biznesów na Uniwersytecie Plymauth w Anglii, Agribusiness Seminar organizowany przez Harvard Business School, oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzania Firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje