FarmTech Mikro Partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

PKG (20)

FarmTech powołano jesienią 2021 r, potencjał zbudowano na bazie doświadczeń i zasobów istniejącej od 2013 roku, spółki farmerskiej TOP FARMS POMORSKIE wchodzącej w skład Grupy Top Farms. Wraz z innymi spółkami Grupy, FarmTech jest częścią Grupy Spearhead International – wiodącego europejskiego producenta rolnego i partnera na każdym etapie łańcucha dostaw dla renomowanych międzynarodowych klientów, którzy działają w trzech segmentach operacyjnych: produkcja pierwotna, upstream oraz downstream.

Misja firmy to wdrażanie do praktyki rolniczej najlepszych rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii Rolnictwa 4.0 w celu zrównoważonego gospodarowania oraz poprawy jakości zasobów takich jak, gleba, woda i powietrze. Zespół ekspertów, know-how i umiejętność implementacji najnowszych technologii do praktyki oraz współpraca ze światem nauki to ogromny potencjał FarmTech, który został przekuty na proponowany szeroki zakres usług.

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:​

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarejestruj się

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje