KevinNowacki

Kevin Nowacki

Koordynator klubu dyskusyjnego Cyryl Club, miejsca zrzeszającego poznańskie organizacje pozarządowe, w którym odbywają się liczne wykłady, debaty, prelekcje czy warsztaty. Dodatkowo koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, projektu koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego głównym celem jest promowanie polskiej polityki zagranicznej. Członek Stowarzyszenia Projekt Poznań oraz Instytutu Poznańskiego.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje