Kolejnym gościem specjalnym i prelegentką jest Zofia Romaszewska!

PKG (1)

W latach 1989–1995 dyrektor Biura Interwencji Kancelarii Senatu RP. W 1990 r. współorganizatorka II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie, a w 1998 r. – III MKPCz w Warszawie. Sędzia Trybunału Stanu (1991–1993). Członkini Ruchu Odbudowy Polski (1996–2001), współzałożycielka partii Suwerenność–Praca–Sprawiedliwość (2003), od 2011 r. w radzie stowarzyszenia Solidarni 2010.

Laureatka Nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (1987). Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Orderem Orla Białego (2016); w latach 2008–2010 Kanclerz Kapituły OOP; od 2016 r. Sekretarz Kapituły OOB. Przedstawicielka Prezydenta RP w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Przewodnicząca Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przewodnicząca Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków Odznaczeniowych Opozycji Demokratycznej przy śp. Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim i przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie Kongresu weźmie udział w panelu „Zwaśnione plemiona – jak połączyć Polskę i jej społeczeństwo?”

Do rozpoczęcia kongresu pozostało:​

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarejestruj się

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje