KrzysztofRosenkiewicz

Krzysztof Rosenkiewicz

Mgr gospodarki przestrzennej (studia zintegrowane, kierunki: gospodarka przestrzenna i socjologia – UAM 2002); studia doktoranckie (gospodarka przestrzenna – UAM 2009-2015; praca doktorska pt. „Współczesne budownictwo osiedlowe na obszarach podmiejskich w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju” – w przygotowaniu na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu).

W latach 2003-2013 urzędnik administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli (doświadczenie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, rozwoju lokalnego, nadzoru planistycznego). W latach 2015-2019 radny osiedla, od 2018 r. Radny Miasta Poznania, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Od 2014 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania strategicznego, rewitalizacji, studiów wykonalności. Od 2021 ekspert Związku Miast Polskich – doradca partnerstw.
W latach 1994 i 1994 zwycięzca Olimpiady Geograficznej, w 1996 r. medalista Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej (złoto w drużynie, brąz indywidualnie), stypendysta Prezydenta RP i MEN.

Autor 10 publikacji naukowych z dziedzin urbanistyki, gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego i regionalnego, życia miasta, mieszkalnictwa i budownictwa mieszkaniowego
Autor i główny projektant ponad 20 opracowań i analiz strategicznych dla samorządów.

Mąż, ojciec 2 synów, wraz z Żoną prowadzi poradnię dla narzeczonych. Pozostałe zainteresowania: duchowość i cywilizacja chrześcijańska, dziedzictwo kulturowe, polityka, transport – zwł. szynowy, życie społeczne, geografia i krajoznawstwo.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje