H4. ESG, CSR, KPI i NGO – jak połączyć interesy biznesu i społeczeństwa?

ESG, CSR, KPI i NGO - jak połączyć interesy biznesu i społeczeństwa?

piątek, 21 października 2022 roku | 15:00 - 16:00
Sala 4 (3 piętro)

Choć teoria dzieli instytucje społeczne na III sektory (organy władzy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe), to w rzeczywistości każdy z nich współistnieje i wzajemnie na siebie oddziałuje. Szczególnym wątkiem tego oddziaływania jest współpraca biznesu i NGO, które co do zasady działają dla innego zysku – społecznego i materialnego. Czy na pewno interesy tych sektorów są rozbieżne? W jakich obszarach jest możliwe współdziałanie i realizacja jednolitych celów?

W panelu wezmą udział:

  • Przemysław Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • Piotr Krygiel, prezes zarządu Fundacji GPW,
  • Grzegorz Ludwin, prezes zarządu Fundacji Pro-NGO,
  • Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku,
  • Szymon Dziubicki, członek zarządu ds. rozwoju, dyrektor generalny Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP,
  • Wojciech Stramski, prezes zarządu beyond.pl,
  • Karol Handzel, sekretarz zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP [moderacja].
Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje