G3. Jak uczyć sukcesu – przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce

Jak uczyć sukcesu? Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce

piątek, 21 października 2022 roku | 13:45 - 14:45
Sala 3 (3 piętro)

Partner merytoryczny: Fundacja Altum, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Celem modułu poświęconego modelowi edukacji zawodowej w Polsce jest analiza systemu edukacji branżowej z perspektywy potrzeb gospodarki. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, ten moduł tematyczny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

W panelu wezmą udział:

  • Lech Żak, wiceprezes zarządu Enea S.A.,
  • Magdalena Hilszer, wiceprezes zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polska Strefa Inwestycji,
  • Sławomir Ostrowski, dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie,
  • Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej,
  • dr Krzysztof Bondyra, Instytut Analiz Strategicznych Fundacji Altum [moderacja].
Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje