Projekt bez tytułu - 2022-10-17T155837.984

Patrycjusz Wyżga

Nestlé Polska S.A.

Z firmą Nestlé Polska S.A. związana jest od 2013 roku. Od marca br., koncentruje się wokół działań ESG, poprzez działania w zakresie zmniejszenia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz budowania i wzmacniania reputacji korporacyjnej spółki wśród interesariuszy. Pełniła funkcje managerskie w obszarze komunikacji korporacyjnej, przyczyniając się do promowania wizerunku firmy. Wcześniej zajmowała stanowiska kierownicze w obszarze komunikacji i marketingu w firmie TNT Express.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje