SzymonSzynkowski

Szymon Szynkowski vel Sęk Minister ds. Unii Europejskiej

Szymon Szynkowski vel Sęk urodził się w Poznaniu 24 listopada 1982 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. W latach 2003-2004 był stypendystą programu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Osnabrück.

W latach 2004-2015 współpracował z posłami do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm od 2015 roku, zasiadał w sejmowych komisjach Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych oraz przewodniczył Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej.

Założyciel i prezes (2012-2016) lokalnego think-tanku – Projekt Poznań. W latach 2006-2015 był Radnym Miasta Poznania. W latach 2015-2016 był delegatem Poznania do Zarządu Związku Miast Polskich. Jest autorem wielu artykułów prasowych z zakresu prawa europejskiego i polityki samorządowej.
Sekretarz Stanu (ds. Europy, Polonii, Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP) od 2018 r.

Pełnomocnik rządu (2018-2019) ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Pełnomocnik rządu ds. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i obchodów 30-lecia V4 (2020-2021).

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje