WaldemarBuda

Waldemar Buda

Minister rozwoju i technologii

8 kwietnia prezydent RP Andrzej Duda powołał, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, Waldemara Budę na urząd ministra rozwoju i technologii.

Minister odpowiada za politykę gospodarczą państwa – m.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność i technologie, transformację cyfrową, zieloną gospodarkę i gospodarcze relacje z zagranicą. Do jego zadań należą też sprawy związane z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i mieszkalnictwem.

Jako szef MRiT nadzoruje m.in. Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Kosmiczną, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Patentowy RP, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Odpowiada także za Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Waldemar Buda urodził się 21 września 1982 r. w Turku. W 2006 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. W 2011 r. pracował jako radca prawny w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego. W 2014 r. uzyskał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 r. działał w biurze pomocy prawnej kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. zdobył mandat poselski na liście Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Został członkiem Klubu Parlamentarnego PiS, zasiadał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców. m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych, których udzielało jego biuro poselskie. Współtworzył także ustawę dotyczącą komorników sądowych i uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego. Od 2018 r. pełnił funkcję sekretarza Sejmu.
Od 4 czerwca 2019 r. sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. ponownie uzyskał mandat poselski w okręgu łódzkim na liście PiS, otrzymując ponad 50 tys. głosów (co stanowiło najlepszy indywidualny wynik w okręgu). Od 15 listopada 2019 r. Waldemar Buda pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie odpowiadał m.in. za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje