ZbigniewLawnicki

Zbigniew Ławnicki

Zbigniew Ławnicki jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (magister lotnictwa w zakresie zarządzania organizacjami lotniczymi).

Zawodowo związany z lotniskiem Poznań-Ławica od 2007 roku. W latach 2007-2018 pełnił funkcje związane z opracowywaniem długoterminowej strategii rozwoju Portu Lotniczego, przygotowywaniem założeń rozwojowych na podstawie uwarunkowań organizacyjno-prawnych, w tym planów inwestycyjnych. Następnie realizował działania związane z procesem inwestycyjnym, w tym pozyskaniem środków z funduszy UE. Od 2018 roku pełnił funkcje związane z zapewnieniem zgodności funkcjonowania lotniska z wymaganiami prawnymi działalności operacyjnej oraz planował i nadzorował proces zdobywania i utrzymywania wiedzy personelu z obszaru stanowisk operacyjnych. We wrześniu 2022 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje