Kategorie
Aktualności

Polregio Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

 

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1500 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 72 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział). 

MISJA: Nowoczesna   kolej   regionalna,   która zapewnia  bezpieczne  podróżowanie, docierając do  dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju. 

WIZJA: Największy przewoźnik regionalny, który wyznacza standardy i cieszy się doskonałą reputacją wśród klientów i partnerów biznesowych.

Kategorie
Aktualności

Top Farms Partnerem Głównym Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Firma działa na obszarze ponad 30 tysięcy hektarów na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko- mazurskiego i opolskiego. W swoich działaniach kieruje się szczególną troską o środowisko naturalne stosując zintegrowany system ochrony roślin, przyjazne dla środowiska technologie uprawy i przetwórstwa. 

Misją grupy spółek TOP FARMS jest zachowanie pozycji wiodącego producenta wysokiej jakości żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego, jak również lidera w produkcji materiału siewnego zbóż, a także hodowli bydła mlecznego. 

Top Farms Sp. z o.o. od września 2014 roku jest członkiem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, będącej samorządem gospodarczym na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju zrzeszającym wytwórców, przetwórców, użytkowników i propagatorów działających na rzecz poprawy jakości żywności, zdrowia i środowiska. 

W czasie Kongresu przewidziany jest panel “Nowoczesne rolnictwo, nowoczesna ekologia, nowoczesna Wielkopolska”, który Top Farms Sp. z o. o. jest partnerem. 

Kategorie
Aktualności

PKP Cargo Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także kluczowym partnerem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Swoim Klientom oferuje usługi transportowe w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Realizuje również przewozy nadzwyczajne. W tym w ramach projektów logistycznych polskiej armii i krajów NATO. 

Firma jest liderem przewozów intermodalnych w Polsce. Oferuje kompleksowe, zintegrowane rozwiązania logistyczne w tej dziedzinieTowarowe przewozy kolejowe są fundamentem biznesu PKP Cargo. Zaplecze techniczne i know-how czynią ze spółki partnera pierwszego wyboru dla największych polskich firm i globalnych korporacji obecnych na polskim rynku.

Kategorie
Aktualności

Centralny Ośrodek Informatyki Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu administracji rządowej – rozwój regionalny. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada m.in. za zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej należą sprawy z zakresu działu administracji rządowej: rozwój regionalny. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

W największym skrócie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dba o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i równomierny, czyli tak, by z owoców wzrostu korzystali wszyscy mieszkańcy Polski – ci obecni i przyszłe pokolenia.

Kategorie
Aktualności

Centralny Ośrodek Informatyki Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Centralny Ośrodek Informatyki jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje zadania wyznaczane przez KPRM.

W tym celu firma zatrudnia ponad 500 specjalistów. Świadczy kompleksowe usługi IT&N zapewniające rozwój i niezawodne funkcjonowanie systemów na potrzeby zadań stawianych przed administracją publiczną. Zapewnia poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych systemów państwowych. Prowadzi ich monitoring, utrzymanie i serwis techniczny oraz rozwój.

Jednocześnie realizuje potrzeby obywateli udostępniając przyjazne w użyciu e-usługi. Dzięki zastosowaniu technologii instytucje państwowe mogą działać sprawniej i być bardziej przyjazne dla obywateli. Otwiera państwowe rejestry i zbiory danych. Udostępnianie ich w formie przyjaznych i prostych usług ułatwia życie obywatelom i wspiera rozwój biznesu.

Kategorie
Aktualności

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Partnerem Plus Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Kolejnym partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jest przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych. 

Podstawowym celem działalności PPL jest rozwój sektora lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, co zagwarantuje państwu pełną dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, a w efekcie pozwoli na ulokowanie części z nich na terytorium Rzeczypospolitej. 

Realizacja tych strategicznych zamierzeń zapewni nie tylko możliwość efektywnego zarządzania aktywami Przedsiębiorstwa, generując zwrot z zainwestowanego kapitału. Przyczyni się także do rozwoju całego sektora lotniczego w Polsce, a przez to maksymalizacji zysków oraz wzrostu międzynarodowej pozycji nie tylko PPL i pozostałych podmiotów wchodzących w skład GK PPL, ale także innych przedsiębiorstw operujących na dynamicznie rozwijającym się rynku usług lotniczych w Polsce.


Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje