Kategorie
Aktualności

Enea S. A. Partnerem Generalnym Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta.

Do Grupy Kapitałowej ENEA należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Profil działalności

Wydobycie

Produkcja węgla kamiennego

 • Sprzedaż węgla kamiennego
 • Zabezpieczenie bazy surowcowej dla Grupy

Wytwarzanie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, gaz, wiatr, wodę i biogaz
 • Wytwarzanie ciepła
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła
 • Obrót energią elektryczną

Obrót detaliczny

 • Obrót energią elektryczną i paliwem gazowym na rynku detalicznym
 • Oferta produktowa i usługowa dostosowana do potrzeb Klientów
 • Kompleksowa Obsługa Klienta

Obrót hurtowy

 • Optymalizacja portfela kontraktów hurtowych energii elektrycznej i paliwa gazowego
 • Działania na rynkach produktowych
 • Zapewnienie dostępu do rynków Hurtowych

Dystrybucja

 • Dostarczanie energii elektrycznej
 • Planowanie i zapewnianie rozbudowy sieci dystrybucyjnej
 • Eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi
Kategorie
Aktualności

PZU Partnerem Generalnym Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

Od 2010 roku spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje się w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek.

Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Spółki Grupy PZU są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie i majątkowych, ale także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Dodatkowo – w ramach partnerstw strategicznych – PZU współpracuje z takimi firmami jak np.: LOT czy Allegro oraz świadczy usługi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Kategorie
Aktualności

Polregio Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

 

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1500 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 72 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział). 

MISJA: Nowoczesna   kolej   regionalna,   która zapewnia  bezpieczne  podróżowanie, docierając do  dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju. 

WIZJA: Największy przewoźnik regionalny, który wyznacza standardy i cieszy się doskonałą reputacją wśród klientów i partnerów biznesowych.

Kategorie
Aktualności

Top Farms Partnerem Głównym Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Firma działa na obszarze ponad 30 tysięcy hektarów na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko- mazurskiego i opolskiego. W swoich działaniach kieruje się szczególną troską o środowisko naturalne stosując zintegrowany system ochrony roślin, przyjazne dla środowiska technologie uprawy i przetwórstwa. 

Misją grupy spółek TOP FARMS jest zachowanie pozycji wiodącego producenta wysokiej jakości żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno-spożywczego, jak również lidera w produkcji materiału siewnego zbóż, a także hodowli bydła mlecznego. 

Top Farms Sp. z o.o. od września 2014 roku jest członkiem Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, będącej samorządem gospodarczym na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju zrzeszającym wytwórców, przetwórców, użytkowników i propagatorów działających na rzecz poprawy jakości żywności, zdrowia i środowiska. 

W czasie Kongresu przewidziany jest panel “Nowoczesne rolnictwo, nowoczesna ekologia, nowoczesna Wielkopolska”, który Top Farms Sp. z o. o. jest partnerem. 

Kategorie
Aktualności

PKP Cargo Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, a także kluczowym partnerem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Swoim Klientom oferuje usługi transportowe w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Realizuje również przewozy nadzwyczajne. W tym w ramach projektów logistycznych polskiej armii i krajów NATO. 

Firma jest liderem przewozów intermodalnych w Polsce. Oferuje kompleksowe, zintegrowane rozwiązania logistyczne w tej dziedzinieTowarowe przewozy kolejowe są fundamentem biznesu PKP Cargo. Zaplecze techniczne i know-how czynią ze spółki partnera pierwszego wyboru dla największych polskich firm i globalnych korporacji obecnych na polskim rynku.

Kategorie
Aktualności

Centralny Ośrodek Informatyki Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu administracji rządowej – rozwój regionalny. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada m.in. za zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej należą sprawy z zakresu działu administracji rządowej: rozwój regionalny. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.

W największym skrócie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dba o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i równomierny, czyli tak, by z owoców wzrostu korzystali wszyscy mieszkańcy Polski – ci obecni i przyszłe pokolenia.

Kategorie
Aktualności

Centralny Ośrodek Informatyki Partnerem Standard Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Centralny Ośrodek Informatyki jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje zadania wyznaczane przez KPRM.

W tym celu firma zatrudnia ponad 500 specjalistów. Świadczy kompleksowe usługi IT&N zapewniające rozwój i niezawodne funkcjonowanie systemów na potrzeby zadań stawianych przed administracją publiczną. Zapewnia poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych systemów państwowych. Prowadzi ich monitoring, utrzymanie i serwis techniczny oraz rozwój.

Jednocześnie realizuje potrzeby obywateli udostępniając przyjazne w użyciu e-usługi. Dzięki zastosowaniu technologii instytucje państwowe mogą działać sprawniej i być bardziej przyjazne dla obywateli. Otwiera państwowe rejestry i zbiory danych. Udostępnianie ich w formie przyjaznych i prostych usług ułatwia życie obywatelom i wspiera rozwój biznesu.

Kategorie
Aktualności

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Partnerem Plus Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Kolejnym partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jest przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych. 

Podstawowym celem działalności PPL jest rozwój sektora lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, co zagwarantuje państwu pełną dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, a w efekcie pozwoli na ulokowanie części z nich na terytorium Rzeczypospolitej. 

Realizacja tych strategicznych zamierzeń zapewni nie tylko możliwość efektywnego zarządzania aktywami Przedsiębiorstwa, generując zwrot z zainwestowanego kapitału. Przyczyni się także do rozwoju całego sektora lotniczego w Polsce, a przez to maksymalizacji zysków oraz wzrostu międzynarodowej pozycji nie tylko PPL i pozostałych podmiotów wchodzących w skład GK PPL, ale także innych przedsiębiorstw operujących na dynamicznie rozwijającym się rynku usług lotniczych w Polsce.


Kategorie
Aktualności

Port Lotniczy Poznań Ławica Mikro Partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

Kolejnym partnerem Poznańskiego Kongresu Gospodarczego jest Port Lotniczy Poznań Ławica. 

Poznański port lotniczy ma za sobą bardzo bogatą historię i ciekawą historię.  Powstał 26 sierpnia 1913 r. gdy to władze niemieckie w podpoznańskiej wsi Ławica zbudowały na obszarze około 300 ha lotnisko wojskowe.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonał cesarz Wilhelm II. Lotnisko posiadało hangary na 30 samolotów, warsztaty i koszary specjalnej jednostki wojskowej zajmującej się szkoleniem pilotów oraz przeglądami i naprawą samolotów. W 1913 r. utworzono pierwszy polski Aeroklub.

W 1921 r. od 29 maja do 6 czerwca odbyły się pierwsze regularne krajowe przewozy lotnicze wykonywane przez pierwsze polskie przedsiębiorstwo transportu lotniczego „Aero-Targ”, uznawane za początek polskiego transportu lotniczego; w czasie Targu Poznańskiego łącznie odbyło się 28 rejsów na trasie Poznań-Warszawa-Poznań i 30 – na trasie Poznań-Gdańsk – Poznań.

W 1923 r. utworzono jeden z pierwszych w Polsce wytwórni samolotów pod nazwą Spółka Akcyjna „Samolot”. 1925

23 maja 1925 r. otwarto pierwsze regularne połączenia na trasie Poznań-Warszawa-Poznań, równoznaczne z rozpoczęciem działalności cywilnego portu lotniczego; połączenie uruchomiło Towarzystwo Komunikacji Lotniczej „Aero”.

W 1928 powołano przedsiębiorstwo Linie Lotnicze„LOT” (później PLL „LOT”), które uruchomiło rejsy na trasie Katowice-Poznań, Poznań – Bydgoszcz – Gdańsk oraz Warszawa – Poznań – Berlin (wspólnie z „Deutsche Lutfhansa”).

Kategorie
Aktualności

KGHM Polska Miedź S. A. Partnerem Plus Poznańskiego Kongresu Gospodarczego!

KGHM Polska Miedź S.A. zalicza się do grona czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie.  Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym.

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższych 40 lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. W portfolio produktów Spółki znajdują się również metale takie jak molibden, nikiel, złoto, ren, pallad i platyna, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych.

KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. To ludzie zaangażowani i pełni pasji.

Spółka, odpowiadając na wyzwania międzynarodowego otoczenia, konsekwentnie realizuje Strategię 4E stawiając na efektywność, ekologię, e-przemysł i elastyczność

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje