Kategorie
Prelegenci

Magdalena Rzeczkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001).

W latach 1998-2002 pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów. Od 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego.

Na przestrzeni ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich. Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych. Działania te zakończyły się sukcesem –100% zgłoszeń celnych jest obecnie obsługiwanych elektronicznie. Z jej inicjatywy wprowadzono nowatorskie rozwiązania prawne w zakresie trybu prowadzenia postępowania w sprawach celnych. Z powodzeniem przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych – wdrożenie Centrów Dokonywania Odpraw Celnych (CUDO).

Odpowiedzialna za wprowadzenie programu „Klient w centrum uwagi KAS”, który zawiera takie projekty jak e-Urząd Skarbowy, Auto Zwrot, czy też System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. Przeprowadziła wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL.

W kwietniu 2022 r. mianowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej w korpusie generałów.

W trakcie swojej służby odznaczona m.in. brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, oraz uhonorowana „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

 

Mężatka, mama trzech synów.

Kategorie
Prelegenci

Janusz Kućmin

Doświadczony menadżer z wieloletnią praktyką zarządzania sprzedażą, strategią oraz relacjami z klientem w międzynarodowych koncernach dostarczajacych produkty i usługi dla kolei. Główne obszary działania rynek kolejowy i lotniczy. Dyrektor Rozwoju Produktu Nevomo, Prezes SIRTS (Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego), Członek Rady Doradczej Zarządu UEEIV (Union European Railway Engineering Associations) założyciel firmy konsultingowej JKMC. Członek Rady Konsultacyjnej Nauka – Gospodarka Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Ekspert PKN, lider zespołu odpowiedzialnego za nomenklaturę systemu Hyperloop w ramach Joint Technical Committee JTC 20 w ramach CEN/CENELEC

Kategorie
Prelegenci

Filip Lamański

Przedsiębiorca i Redaktor Naczelny portalu Obserwator Gospodarczy i Obserwator Logistyczny. Dziennikarz ekonomiczny roku 2020 wg NBP w kategorii felieton lub analiza.

Kategorie
Prelegenci

Dr Michał Grabia

Dr inż. Michał Grabia, Dyrektor Centrum Logistyki i Nowoczesnych technologii w Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz współzałożyciel i CEO start-up’u Vayasens Sp. z o.o.. Pracownik badawczy i wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji naukowych i patentów oraz członek międzynarodowych organizacji zajmujących się rozwojem nowych standardów i technologii AIDC, w tym w zakresie IoT. 

Twórca szeregu różnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla wielu przedsiębiorstw, w tym dużych i bardzo dużych organizacji takich jak Poczta Polska, JMP, Leroy Merlin, Enea itp. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

Kategorie
Prelegenci

Dariusz Szwed

Dariusz Szwed ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku – sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie.

Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru.

Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku. W Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje realizację wewnętrznego filaru Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025. Prezes Szwed podkreśla, że jego celem jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju banku poprzez nowoczesną platformę IT, automatyzację i robotyzację oraz redukcję nieefektywności i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Kategorie
Prelegenci

Klaudia Strzelecka

Klaudia Strzelecka, Radna Miasta Poznania. Od 8 lat samorządowiec, któremu bliskie są sprawy Poznania i jego mieszkańców. Wieloletnia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta. Głównie specjalizuje się w obszarach związanych z transportem publicznym, polityką prorodzinną, kontrolą budżetu miasta i miejskich spółek.

Klaudia Strzelecka jest również współzałożycielką i wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Projekt Poznań, w którym wspiera młodych ludzi w aktywności pozarządowej oraz realizuje projekty społeczne. Koordynatorka między innymi wielu edycji Toastu za zwycięstwo czy Kuźni Liderów Wielkopolskich.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Ukończyła także Executive Master of Business Administration na WSM w Warszawie.

Prywatnie mama sześcioletnich bliźniaczek.

Kategorie
Prelegenci

Radosław Kantakt

Radosław Kantak jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku wiertnictwo w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Radosław Kantak posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji zarówno dużych, jak i lokalnych inwestycji drogowych – budowy dróg ekspresowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii.

Poprzednio pracował w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako dyrektor oddziału najpierw w Gdańsku, a potem w Bydgoszczy. W Gdańsku zrealizował inwestycje takie jak: drogę ekspresową S7: odcinek Gdańsk – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański – Elbląg, drogę ekspresową S6 – Trasa Kaszubska, obwodnicę Kościerzyny, zaś w Bydgoszczy: drogę ekspresową S5, drugi etap obwodnicy Inowrocławia.
W GDDKiA zarządzał ok. 450-osobowym zespołem.

Od marca 2020 r. jest zatrudniony w spółce CPK, gdzie do tej pory pełnił funkcję Senior Project Managera w Biurze Dostarczania i Realizacji Programu w Komponencie Lotniskowym. Zarządzał tu ok. 50-osobowym zespołem.

W Spółce CPK jest odpowiedzialny za Komponent Kolejowy. Nadzoruje biura zajmujące się planowaniem, realizacją i rozwojem inwestycji kolejowych.

Kategorie
Prelegenci

dr n. ekon. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Ekspert z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.

Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. – pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 sierpnia 2020 r. został powołany na urząd ministra zdrowia.

Kategorie
Prelegenci

dr Rafał Staszewski

Adiunkt w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor Generalny i członek zarządu Uniwersytetu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie: Public Relations w Praktyce (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Zarządzanie Finansami (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz obecnie — Executive Master of Business Administration na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Rady Naukowej Agencji Badań Medycznych oraz zespołu ekspertów ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Trener w licznych szkoleniach dotyczących obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji z pacjentami oraz badań klinicznych. Naukowo zainteresowany zdrowiem publicznym, promocją zdrowia oraz komunikacją i PR w ochronie zdrowia. Współpracował m.in. ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, z Urzędem Marszałkowskim, z Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, z DGA S.A., z Wydawnictwem Medycznym Termedia. Ponadto współautor i kierownik projektu Wielkopolska Onkologia, programu profilaktyki zdrowotnej i programu inwestycyjnego realizowanego ze środków norweskich (projekt wyróżniony na European Public Health Conference). Redaktor 3 książek poświęconych problematyce organizacji ochrony zdrowia i autor prac w czasopismach i podręcznikach akademickich. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu. 

Ostatnio współredaktor książki Uwarunkowania kulturowe opieki nad pacjentem. Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego, Medycznego oraz Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu m.in. z problematyki komunikacji z pacjentem, PR i marketingu., a także pacjenta odmiennego kulturowo.

 

Kategorie
Prelegenci

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 doktoryzował się w Instytucie Kardiologii na podstawie pracy doktorskiej Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY napisanej pod kierunkiem prof. Łukasza Szumowskiego. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent prestiżowych programów menedżerskich organizowanych przez London School of Economics oraz Uniwersytet Oksfordzki. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w maju 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia m.in. w The Lancet, Circulation, European Journal of Heart Failure oraz doniesień konferencyjnych na krajowych i międzynarodowych kongresach medycznych. Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie : >1000; h-index = 9. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Po zakończeniu studiów pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W 2018 roku został powołany w skład gabinetu politycznego ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego jako doradca. W latach 2018–2020 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentującym Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2019–2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie. W listopadzie 202o został powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Sprawował również funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz wiceprzewodniczącego Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ.

Od marca do września 2019 oraz od grudnia 2019 do czerwca 2021 pełnił obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych. Od 12 czerwca 2021 prezes Agencji Badań Medycznych.

Przeglądasz archiwalną wersje
Zobacz aktualną edycje